Choď na obsah Choď na menu
 


II.KLUBOVÁ VÝSTAVA

23. 4. 2012

                                                 K A T A L Ó G

 

                                  II. KLUBOVEJ VÝSTAVY

                    ZEMPLÍNSKYCH KRÁLIKOV

17.12.2011     STRÁŽSKE

 

 

SLOVENSKÝ ZVAZ CHOVATEĽOV

KLUB ZEMPÍNSKYCH KRÁLIKOV

 

 

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA

 

Priezvisko, meno, titul ......................................................................................................

Povolanie ............................ dátum narodenia  ...........................

Adresa : ..................................................................................... PSČ : ..................

Som členom  ZO SZCH :.......................................................... od roku ................

Číslo členského preukazu : .......................................................

Vyhlasujem, že som oboznámený so Stanovami SZCH a budem v ich zmysle konať

Chovám následovné druhy : ...................................................................................

V .................................... dňa :...........................   

                                

                                                                                                                     vlastnoručný podpis....................................

 

 

 

 

        Príhovor riaditeľa výstavy

 

 

Vážení priatelia,

  vítam Vás na II. Špeciálnej výstave králikov Zemplínskych pastelových. Minulého roku to bola samostatná expozícia v rámci Zemplínskej výstavy. Tentoraz je to prvýkrát samostatná výstava týchto králikov jedinečnej farby.

Okrem klasického posudzovania králikov bude prevedená aj typizácia, čo by sa pri správnom zostavovaní jedincov malo prejaviť aj skvalitňovaním plemena. Či sa nám to od minulého roka aspoň trochu podarilo by mala ukázať práve táto výstava.

Za účelom zvýšenia kvality chovu v prvom rade prebehne výmena králikov medzi členmi klubu, až potom budú prebytočné králiky ponúknuté na predaj.

 

  Na dnešnej výstave je celkom 75 králikov Zemplínskych pastelových. Dúfam, že z výstavy budete mať dobrý dojem, čo Vám zo srdca prajem

 

                                                      Za výstavný výbor:

                                                                                                                                                              Piatnička Ján

 

Vysvetlivky:

 

1,0   -  samec

0.1   -  samica

J – jednotlivec

K1 – kolekcia súrodencov z jedného vrhu

K2 – kolekcia súrodencov z dvoch vrhov

 

VÝSTAVNÝ VÝBOR :

 

Riaditeľ výstavy           - Piatnička Ján

 

Tajomník výstavy         - Petrík Ján

 

Ekonóm výstavy          - Sabo Július

 

Hlavný garant               - Mikolaj Milan

 

Garanti             - Uhrín Marián

                          - Kušej Vladimír

 

Posudzovateľ králikov – Rada Dušan

 

Typizačná komisia        -    Ing. Jonek Jozef

-         Adam Imrich

-         Petrík Ján

-         Piatnička Ján

Zapisovatelia                -    Venceľ Bartolomej

                                   -    Sabo Július

 

 

Vyhodnotenie klubovej súťaže:

 

Šampión          - S-l-1, S-1406   96,0 b. Mgr. Sabo Július

Šampiónka       - S-1-1, S-812    95,5 b. Daňo Miroslav

Majster klubu   -  Adam Imrich, Bracovce 271

1. vicemajster   -  Mikolaj Milan, Okružná 478, Strážske

2. vicemajster   -  Petrík J. Dlhé Klčovo a Daňo M. Z. Široká

Najlepší chovateľ    -  Adam Inrich

2. najlepší chovateľ -  Mikolaj Milan

3. najlepší chovateľ -  Petrík Ján


P.č.Pohlavie  Ľ.u.:               P.u.:            Ocenenie    Kolekcie:  Predaj. cena    

 

Zemplínsky pastelový

 

 Piatnička Ján, Vranov n.T., Školská 642,    0908988708

1.  1.0   S-11-0     81-30                N         J        
2.  1.0   S - 1-1     S-824               94,5          výmena alebo predaj
3.  1.0   S - 4-1     S-840                N         J           

4.  0.1   S -1-1       S-821              94,5     J      výmena alebo predaj
5.  0.1   S - 2-1      S-827              94,5     J         
6.  0.1   S - 4-1      S-844              94,5     J         
            

Daňo Miroslav, Zemplínska Široká 79, 07213 Palin

 

7.  1.0    S-1-1        S-806            95,0     K2

8.  0.1    S-1-1        S-812            95,5     K2

9.  1.0    S-1-1        S-1707          95,0     K2

10. 0.1   S-1-1        S-1711         94,5     K2

                                          Spolu: 380,0

Uhrín Marián, Voľa 80, 072 21 Naciná  Ves

 

11. 1.0   S-1-1         S-1201        94,5     K1       P

12. 1.0   S-1-1         S-1202         0          K1       P

13. 0.1   S-1-1         S-1203        95,0     K1       P

14  0.1   S-1-1         S-1204        94,5     K1       P

 

15. 1.0   S-3-1         S-1209         93,5     K1

16. 0.1   S-3-1         S-1210         94,5     K1

17. 0.1   S-3-1         S-1211         94,0     K1

18. 0.1   S-3-1         S-1212         94,0     K1

                                            Spolu: 376,0

         P.č.Pohlavie  Ľ.u.:               P.u.:            Ocenenie    Kolekcie:  Predaj. Cena

   

      Mgr. Sabo Július, Komenského 663, 072 22 Strážske

      Tel.č.: 056 6477118

 

  1. 1.0       S-2-1   S-701                   96,0   K2    

20. 0.1       S-2-1   S-702                 95,5    K2

21. 1.0       S-2-1   S-1406               95,0    K2

22. 0.1       S-2-1   S-1408               96,0    K2

                                             Spolu:   382,5

Mikolaj Milan, Okružná 478, 072 22 Strážske

Tel.č.: 0915651478

 

23. 1.0       S-2-1   S-1401                94,5   K2

24. 0.1       S-2-1   S.1404                95,0   K2

25. 0.1       S-4-1   S-1808                95,5   K2

26. 0.1       S-4-1   S-1810                95,0   K2

                                       Spolu:        380,0

27. 1.0       S-2-1   S-1401                95,0   K2     P

28. 1.0       S-2-1   S-1403                95,5   K2     P

29. 0.1       S-4-1   S-1807                0        K2

30  0.1       S-4-1   S-1808                95,0   K2     P

Hricišon Pavol, Urbarská 43, 044 14 Čaňa

Tel.č.: 0907925226, e-mail: sabipali@centrum.sk

 

31. 1.0       S-1-1   S-303                   95,0   K2

32. 0.1       S-1-1   S-305                  94,5   K2

33. 0.1       S-2-1   S-1714                94,0   K2

34. 0.1       S-2-1   S-1715                95,5   K2    

                                       Spolu:       379,0

     Adam Imrich,  072 05 Bracovce 271, tel.č.: 0904493368

      35. 1.0       S-2-1   S-853                    95,0   K2

      36. 0.1       S-2-1   S-857                    94,5   K2

      37. 0.1       S-3-1   S-2924                  95,0   K2

      38. 0.1       S-3-1   S-2926                 94,5   K2

                                                     Spolu:    379,0

 

       P.č.   Pohlavie    Ľ.u.:            P.u.:        Ocenenie    Kolekcie:  Predaj. cena    

 

      39. 1.0       S-3-1   S-882                 95,5    K2     20 €

      40. 1.0       S-3-1   S-883                 95,0    K2     20€

      41. 1.0       S-3-1   S-2921               95,5    K2

      42. 0.1       S-3-1   S-2923               95,5    K2     25 €

                                   Spolu :     381,5 b.

      43. 1.0       S-2-1   S-854                 94,0     J

      44. 1.0       S-2-1   S-856                 95,0      J

 

     Venceľ Bartolomej, Letná 1894, Hencovce  

                  tel. č.: 0908 998 015

 

      45. 1.0       S-3-1   S-1001                95,0   J                               

      46. 1.0       S-4-1   P-2917                95,5   J

      47. 0.1       S-4-1   P-2918                95,0   J

      48. 1.0       S-3-1   P-2914                94,5   J       

      49. 1.0       S-3-1   P-2915                95,0   J        20 €

      50. 1.0       S-1-1   S-831                  95,5   J

      51. 0.1       S-1-1   S-833                  95,0   J

 

      52. 1.0       S-4-1   P-1811                93,5   K1

      53. 0.1       S-4-1   P-1813                94,5   K1     dohoda

      54. 0.1       S-4-1   P-1814                95,0   K1     dohoda

      55. 0.1       S-4-1   P-1815                95,0   K1    

                                               Spolu:       378,0

      56. 0.1       S-4-1   P-2933                95,0    J      

 

      Petrík Ján, Dlhá 88, 09413 Dlhé Klčovo  tel. 0907102395

      e-mail : pet2010@azet.sk

 

      57. 1.0       S-1-1   S-306                  94,5   K2

      58. 0.1       S-1-1   S-309                  95,5   K2

      59. 1.0       S-3-1   S-2301                94,5   K2

      60. 0.1       S-3-1   S-2303                94,0   K2

                                   Spolu:    378,5

 

      P.č.  Pohlavie    Ľ.u.:            P.u.:        Ocenenie    Kolekcie:  Predaj. cena    

 

      61. 1.0       S-5-1   S-401                   95,0   K1

      62. 0.1       S-5-1   S-402                  94,5   K1

      63. 0.1       S-5-1   S-404                  95,0   K1

      64. 0.1       S-5-1   S-405                  94,5   K1

                                                    Spolu:  379,0

      65. 0.1       S-5-1   S-403                 94,5   J

      66. 0.1       S-3-1   S-2302              94,5   J

      67. 1.0       S-1-1   S-307                94,5   J

      68. 1.0       C-3-1  85-10                 93,5   J

                                  

      Stričko Ľubomír, 072 13 Senné 97, tel.č.: 0918652645,

      0910992022

           

69. 0.1       S-1-1  S-1721                 N    K2                  

      70. 0.1       S-1-1   S-1722                 N    K2

      71. 0.1       S-1-1   S-1724                 N    K2

      72. 1.0       S-1-1   S-1723                 N    K2

 

 

 

     Zdrobnený zemplínsky pastelový ( ZZePa) :

 

    Adam Imrich, 072 05 Bracovce 271, tel.č.: 0904493368

 

      73. 1.0       S-2-0   S-202                      93,5   J

      74. 1.0       S-2-0   S-201                      95,5   J

      75. 0.1       S-2-1   S-203                      95,0   J

 

DOPLNOK – BURZA CHOVNÝCH KRÁLIKOV

OSTATNÝCH PLEMIEN

 

 P.č.  Pohlavie    Ľ.u.:            P.u.:        Ocenenie    Kolekcie:  Predaj. cena    

 

Mgr. Sabo Július, Komenského 663, 072 22 Strážske

 

77.       0.1       Hermelín modrooký                 dohoda

78.       1.0       Novozélandský červený           dohoda

79.       0.1       Novozélandský červený           dohoda

80.       0.1       Fancúzsky baran železitý          dohoda

 

Mikolaj Milan, Okružná 478, 072 22 Strážske

 

81.       1.0       Rys rex                                    20 €

82.       0.1       Rys rex                                    20 €

83.       1.0       Francúzsky baran                    28 €

    

Venceľ Bartolomej, Letná 1894, Hencovce

 

84.       1.0       Český strakáč čierny               dohoda

85.       0.1       Český strakáč čierny               dohoda

 

Petrík Ján, Dlhá 88, 094 13 Dlhé Klčovo

 

86.       1.0       Rex oranžový                          17 €

87.       1.0       Rex Slovenský sivomodrý        17 €

88.       1.0       Rex Slovenský sivomodrý        17 €

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< december >>
<< 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 77397
Mesiac: 1177
Deň: 49